Alla liljor

Näst efter tulpanen är liljan den viktigaste holländska blomsterlöken, som säljs och används för blomsterodlingen över hela världen. Förädlingsindustrin är emellertid mycket större än andra grenar av blomsterlökindustrin.

Liljor har varit populära i många år, dessutom har odlare ständigt varit på jakt efter den perfekta snittblomman. Tyvärr har man inte tagit hänsyn till liljans möjligheter som trädgårdsväxt i förädlingsarbetet. Men lyckan ler mot oss - för att kunna möta de allt strängare miljökraven har det blivit ett större behov för starka, robusta liljor som är mer motståndskraftiga mot sjukdomar. Lösningen hittades i de så kallade speciosum-liljorna och trumpetliljorna. Dessa två arter av liljor är inte så lämpliga som snittblomma, men kan med fördel användas som trädgårdsväxt.

Liljor kan med fördel planteras i rabatter då de är mycket härdiga. Planteringssäsongen varar från november till mars. Liljor måste planteras så tidigt som möjligt - gärna snarast efter leverans. Om detta inte är möjligt - t.ex. när marken är frusen - ska man lagra dem svalt och frostfritt för att säkerställa att de inte torkar ut.

Liljor ska planteras djupt - gärna så djupt att lökarna är täckta med 15 cm jord. Hos de flesta liljor utvecklas nämligen - förutom rötterna under löken - även underjordiska stjälkrötter. Stjälkrötterna är mycket viktiga för liljans tillväxt och förökning. Om man inte planterar liljorna tillräckligt djupt får de svårt att trivas.

  1. 1
  2. 2
  1. 1
  2. 2