Asiatiska liljor

Den asiatiska liljan (Hollandicum-gruppen) tillhör den äldsta gruppen liljor som har uppstått genom korsning mellan olika sorter speciosum-liljor. Den europeiska Lilium bulbiferum var. Croceum anses vara en av de viktigaste förfäderna till den asiatiska liljan. Den korsades med andra speciosum-liljor, bland annat L. maculatum, L. davidii, L. lancifolium (tidigare L. tiginium) och L. dauricum. Det finns också ett antal andra botaniska liljor som har använts för detta ändamål. Olika tekniker används för att korsa plantor med andra hybrider. ‘Fadern’ till dessa liljor är Jaan de Graaf från Oregon. År 1938 experimenterade han för första gången med liljor på sin Oregon Bulb Farm. Han arbetade på ett avelsprogram som syftade till att “förbättra liljans skönhet, härdighet och tillväxtegenskaper”, som han själv uttryckte det. År 1941 introducerade han liljan ‘Enchantment’, en vacker orange lilja, som sedan har blivit den mest kända liljan av dem alla. På 60-talet och 70-talet odlades denna sort i större skala än de andra liljorna tillsammans. De Graaf har skapat många andra liljor, men ‘Enchantment’ är fortfarande den mest populära. Jaan de Graaf föddes i staden Leiden i Nederländerna. Hans familj hade handlat med blomsterlökar sedan 1723. Med hjälp från sin familj kunde han etablera Oregon Bulb Farms i USA år 1934. Under Andra världskriget, då blomsterlökexporten avstannade, blev han den största producenten av tulpan- och narcisslökar i USA. År 1962 tilldelades han “The American Home Achievement Medal for Outstanding Work in Horticulture” av ordföranden för den amerikanska Horticultural Organisation. Jaan de Graaf har även bidragit till att utveckla trumpet-liljan, som fortfarande är mycket populär.