Lökblommor och bin

Blommor som växer från en lök kallas lökblommor, såsom tulpaner, påskliljor, krokusar och hyacinter m.fl. Alla dessa sorter är olika varandra när det gäller deras egenskaper, men de har även mycket gemensamt. Det är inte bara människor som tycker om lökblommor - även djur gillar dem. Särskilt intressant är det att bin livnär sig på nektar från blommorna. Lökblommor spelar därför en viktig roll för miljön, och det är numera mycket viktigt, speciellt med tanke på den ökande dödligheten bland bin.

Bekämpa bidöden

Bekämpa bidöden

Bin är flitiga arbetare som har stor betydelse för den ekologiska balansen i naturen. Det har på senare år blivit allt färre bin och forskare slår larm. Det har konstaterats att massdöden bland bin orsakas av bekämpningsmedel och brist på vilda blommor i städerna. Du kan själv hjälpa till att bekämpa bidöden genom att plantera flera blommor, eller närmare bestämt - lökblommor. Fluwel gör också sitt yttersta för att kämpa för bina!

Lökblommor till bin

Med lökblommor erbjuder du bina både varierad och hälsosam mat - ett bra sätt att bidra till vår värld. Naturligtvis kan denna utmaning inte lösas enbart genom att plantera några blomsterlökar, men det är en start iallafall, och vem som helst kan göra det - det er mycket enkelt att plantera blomsterlökar i trädgården. Plantera gärna olika arter och sorter i grupper och låt bina komma till din trädgård. Om du planterar lökarna tillsammans med andra blommor och växter (exempelvis fjärilsbuskar eller rosor) kan du göra din trädgård till ett paradis för bin! Det kommer att gynna alla.

Ett alternativ är den så kallade gerillaodlingen, där folk mer eller mindre i hemlighet planterar blommor på allmän mark. Men man ska göra det klokt - plantera blommorna på trädan, längs vägarna eller i skogsbryn. Se till att de inte kan tränga undan andra blommor. Plantera dem endast i sand eller gräs. Med blomsterlökar gör du något bra för bina! Om du planterar olika sorter av blomsterlökar i grupper i en rabatt ska du beakta att de varianter du väljer slår ut vid olika tidpunkter, så att bina drar nytta av dem länge.

Blomsterlökar online

Vill du plantera lökblommor för att locka bin, så behöver du förstås några blomsterlökar, som du kan köpa här i vår nätbutik. Så hjälper vi inte bara kunderna, utan även bina! I Fluwels webbshop hittar du de vackraste blommorna till din trädgård. Fluwel har ett stort hjärta för både blommor och bin!